Firma S2Projekt została oficjalnie uznana za jednostkę certyfikującą, upoważnioną do wykonywania audytów dostępności.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz w wykazie podmiotów dokonujących certyfikacji.

Call Now Button scroll to top