Certyfikaty, Aprobata Techniczna na produkty firmy S2 Projekt

Oznakowania dla niewidomych:

○ jako pierwsza firma w Polsce od wielu lat produkujemy i montujemy pinezki ostrzegawcze i listwy prowadzące posiadające aprobatę techniczną

○ dotyczy to oznakowań dla niewidomych wykonanych ze stali nierdzewnej jak i tych z tworzywa sztucznego

1. Aprobata Techniczna wydana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Aprobata Techniczna stanowi potwierdzenie, że wyrób został oceniony przez właściwą jednostkę pod kątem wskazanych w tym dokumencie cech technicznych (zasadniczych charakterystyk) i w wyniku tej oceny ustalono, że ten wyrób posiada – w kontekście wskazanego zastosowania – określone właściwości użytkowe, co potwierdza Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (pismo z dn. 3.04.2023 r.). Nasze wyroby są przeznaczone do zastosowania w przestrzeni publicznej. Aprobata techniczna to dokument udzielany dla wyrobów, których właściwości użytkowe i własności techniczne zapewniają prawidłowo zaprojektowanym wykonanym obiektom budowlanym, w których wyroby te zostały zastosowane, spełnienie stawianych im wymagań podstawowych, dotyczących zapewnienia: bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii.

2. Zgodność z TSI PRM – Technical Specification Accessibility for People with Reduced Mobility

Oznaczenie produkowane przez S2 PROJEKT są również zgodne z techniczną specyfikacją interoperacyjności dotyczącą osób niepełnosprawnych pt.: „Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych i transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości (TSI PRM, Technical Specification Accessibility for People with Reduced Mobility) zatwierdzoną Decyzją Komisji Europejskiej 2008/164/WE z dnia 21 grudnia 2007 r.

Specyfikacja została opracowana w celu zwiększenie dostępności transportu kolejowego dla osób o ograniczonych możliwościach ruchowych. Wprowadzenie i realizacja specyfikacji mają zapewnić udogodnienia dla osób niepełnosprawnych na terenie obiektów infrastrukturalnych oraz umożliwi pokonanie bariery peron-wagon, a także pozwolić na wygodną i bezpieczną podróż w wagonie.

Cytując TSI PRM 4.1.2.3 – „Osobom z upośledzeniem wzroku informacje o trasie wolnej od przeszkód powinny być przekazywane przynajmniej na jeden z następujących sposobów:

○ ścieżki dotykowe, znaki dźwiękowe i rozpoznawane dotykiem, mówiące znaki, mapy w alfabecie Braille’a itp.

○ jeśli w przebiegu trasy wolnej od przeszkód prowadzącej na peron, w zasięgu ręki znajdują się poręcze lub ściany, na tylnej części poręczy lub na ścianie na wysokości od 850 mm do 1 000 mm powinny być umieszczone krótkie informacje (na przykład numer peronu lub oznaczenie kierunku) w alfabecie Braille’a lub pismem wypukłym; główne piktogramy rozpoznawane dotykiem to liczby i strzałki.”

Ujednolicanie oznaczeń na szeroką skalę ma szczególne znaczenie dla osób niewidomych i niedowidzących. Odgórne określenie i sprawdzenie systemu oznakowania może stać się powtarzalnym, użytecznym narzędziem do poznania dostępności w ten sam sposób, na różnych obiektach dostosowanych dla osób z dysfunkcjami wzroku.

 

Call Now Button scroll to top