Oznaczenia poziome dla niewidomych i słabowidzących

Dla osób, które potrzebują wsparcia w zorientowaniu się w otoczeniu produkujemy specjalne oznaczenia. Drogę osobom niewidomym wyznaczają listwy prowadzące, a o ważnych punktach informują pola uwagi. Montuje się je w miejscach zmiany kierunku drogi lub rozgałęzieniach linii prowadzących, przed schodami, na skrajach peronów czy przy przejściach dla pieszych. Przyzwyczailiśmy się do ich widoku, występują dość powszechnie. Projektowanie tych oznaczeń powinno być tak przemyślane, aby osoba niewidoma mogła się sprawnie i bezpiecznie przemieszczać, ale by nie utrudniać pozostałym użytkownikom korzystania z przestrzeni.

 

Oferujemy różnorodne rozwiązania, które dobieramy ze względu na miejsce przeznaczenia. Wewnątrz budynków stosuje się zwykle oznakowania z tworzywa, natomiast na zewnątrz lub na powierzchniach o bardzo dużym nasileniu ruchu – oznaczenia stalowe. Dzięki temu są funkcjonalne i pozwalają na długotrwałą eksploatację. W obiektach zabytkowych wykonujemy montaż bezinwazyjny.

 

Staramy się, by jak najlepiej i jak najdłużej służyły osobom niewidomym ułatwiając im codzienne poruszanie się w przestrzeni publicznej.

1. Stalowe listwy prowadzące i pinezki

Pinezki i listwy stalowe tworzą pola uwagi i są częścią systemu poziomych oznaczeń informacyjno-dotykowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i niedowidzącym. Stosowane głównie na zewnątrz, oraz w obiektach o bardzo natężonym ruchu. Wykonane są ze stali nierdzewnej, mocowane przy pomocy kotwy chemicznej. Oferujemy wersje: standardową lub antypoślizgową. Są objęte Aprobatą Techniczną.


Pojedyncze pole uwagi składa się zwykle z 25 szt pinezek, ale dopuszczalne są także inne wymiary.


Listwy najczęściej montuje się w czterech rzędach.

2. Listwy prowadzące i pinezki z tworzywa sztucznego

Pinezki i listwy z tworzywa tworzą pola uwagi i są częścią systemu poziomych oznaczeń informacyjno-dotykowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i niedowidzącym. Montowane w sposób nieinwazyjny za pomocą błony klejowej lub w sposób trwały przy pomocy wkrętów. Najczęściej stosowane wewnątrz budynków. Są objęte Aprobatą Techniczną.


Pojedyncze pole uwagi składa się zwykle z 25 szt pinezek, ale dopuszczalne są także inne wymiary.


Listwy najczęściej montuje się w czterech rzędach.

3. Płyty z betonu z wypustkami i ryflami

Służą informacyjnie dla osób z dysfunkcjami wzorku, zwiększają bezpieczeństwo przy przejściach, bądż na peronach. Stosowane głównie na zewnątrz, możliwość doboru odpowiedniej kolorystyki.

Call Now Button scroll to top