Blog

Stos dokumentów prawnych

01-09-2023

W społeczeństwie każdy z nas powinien mieć równe szanse i możliwości do pełnego uczestniczenia w życiu publicznym. Niestety, osoby z niepełnosprawnościami często napotykają na liczne ...

Czytaj więcej

01-09-2023

Zapewnienie równości oraz inkluzja to wartości, które są coraz bardziej doceniane zarówno przez konsumentów, jak i firmy. Wspieranie różnorodności oraz dbanie o to, aby wszyscy Klienci ...

Czytaj więcej
Metalowe pinezki dla niewidomych

24-07-2023

W dzisiejszych czasach coraz większy nacisk kładzie się na poprawę dostępności dla osób niepełnosprawnych. Jednym z kluczowych elementów w zapewnianiu takiej dostępności są oznaczenia ...

Czytaj więcej
Metalowe pinezki dla niewidomych

24-07-2023

Zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami jest nie tylko moralnym obowiązkiem, ale także koniecznością zgodnie z przepisami prawnymi. Niezależnie od tego, czy prowadzisz ...

Czytaj więcej